• HALLOWEEN
    • HALLOWEEN

    • 02.11.2016 16:51
    • Posledný deň pred jesennými prázdninami sa na našej škole uskutočnil Halloweenský večierok. Všetci žiaci sa prezliekli do masiek. Žiaci 3. ročníka pre svojich spolužiakov pripravili chodbu hrôzy, cez ktorú museli prejsť, ocenili sa tiež najlepšie masky a všetci sa spoločne zabávali.
    • viac
    • Budatínsky rínok
    • Budatínsky rínok

    • 02.11.2016 16:48
    • Dňa 22. 10. 2016 sa žiačky 3. ročníka (Patrícia Bondorová, Klaudia Culáková, Adriána Gajdošová, Simona Kvasňovská, Simona Chlebinová, Klaudia Lučanová ) v rámci cvičnej firmy JA SLOVENSKO zúčastnili v areáli Budatínskeho hradu na Budatínskom rínku.  Členovia cvičnej firmy sa poctivo na túto akciu pripravovali už dlhší čas. Žiaci našu školu prezentovali v dobových kostýmoch v štýle 15. storočia. Stánok, a aj ich výrobky boli v tomto štýle. Žiaci mali pripravené vrecká z látky naplnené rôznymi liečivými bylinkami. Ku každej bylinke mali pripravenú listinu napísanú husacím brkom a atramentom, písmom v starom štýle, kde mali vysvetlené na čo jednotlivé bylinky slúžia, ich skladovanie a ako sa v domácnosti v tom čase používali. Návštevníci rínku si mohli z množstva stánkov pozrieť aj ten náš, kde dievčatá k tomu všetkému ručne vyšívali vrecká a srdiečka. Žiaci si tiež prezreli so sprievodcom Budatínsky hrad.
     Všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali za ich námahu patrí úprimná a veľká VĎAKA.
    • viac