• Poľsko – slovenské remeselnícke dni
   • Poľsko – slovenské remeselnícke dni

   • 28.10.2018 22:06
   • Prezentácia našej školy na kultúrnom podujatí.
   • Podujatie s názvom "Poľsko - slovenské remeselnícke dni" sa tento rok konalo v dňoch 20. - 21. 10. 2018. a prezentovali sa na ňom tradičné ľudové remeslá a zvyky poľsko – slovenského pohraničného regiónu. V parku Budatínskeho hradu prebiehal kultúrny program, v rámci ktorého folklórne súbory zo širokého okolia predstavili ľudové zvyky, tradície a umenie našich predkov. Atmosféru dotvorili remeselnícke trhy, na ktorých predstavili ľudoví umelci, tradičné remeslá ako napríklad, drotárstvo, tkáčstvo, košikárstvo a mnohé iné. Súčasťou podujatia bola aj výstava pozostávajúca z tvorby súčasných umelcov a drotárskych remeselníkov ako aj výstava zo začiatkov drotárie, ktorá bola prezentovaná v novozrekonštruovaných priestoroch hospodárskej budovy Budatínskeho hradu.

    Naša škola sa pravidelne aktívne zúčastňuje tohto zaujímavého podujatia, na ktorom prezentuje v rámci remeselníckych trhov výsledky vlastnej tvorivej práce šikovných rúk študentov.

   • Naspäť na zoznam článkov