• Cvičná firma
    • Cvičná firma

    • 02.11.2016 16:46
    • Cvičná firma ako vyučovací predmet patrí k tým formám podnikateľského vzdelávania, ktoré umožňujú užšie prepojenie školskej prípravy s praxou, umožňuje osvojiť si a prípadne zlepšiť podnikateľské, personálne, odborné a sociálne zručnosti.
    • viac