• Základné informácie

    • Občianske združenie vzdelávanie je zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33901 a je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom v Bytči.

      

     Hlavný predmet činnosti:

     - organizovanie a podpora školskej a vzdelávacej činnosti,

     - vzdelávanie žiakov v dennej a externej forme štúdia podľa osobitných právnych predpisov,

     - organizovanie a podpora školských a mimoškolských aktivít,

     - organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,

     - spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy pri dosiahnutí cieľov v oblasti vzdelávania, školských, mimoškolských a kultúrnych aktivít.

      

     Kontaktné údaje:

     Občianske združenie Vzdelávanie

     S. Sakalovej č. 182, Bytča 014 01

     Tel.: 0918 568 248

     IČO: 42 144 141